Suomijos švietimo sistema

Suomija yra žinoma dėl netradicinio požiūrio į mokslą, studijų kokybės, nuolat tobulėjančių mokslinių tyrimų ir pagarbos dėstytojams (jais tampa tik patys geriausi). Svarbu paminėti ir tai, kad visi studentai ir universitetai Suomijoje – lygūs.

Lygybė

2009 metais Suomijoje prasidėjo ir buvo sėkmingai įgyvendinta universitetų reforma. Šiuo metu visi Suomijos universitetai yra valstybiniai, tad sąlygos visuose – vienodos ir pritaikytos visiems taip pat. Suomija yra šalis, kurioje studentai nėra skirstomi į „geresnius“ ir „blogesnius“ – dėstytojams vienodai elgiasi su visais, o konkurencija nėra būdas, paskatinti motyvaciją.  

Moksliniai tyrimai

Novatoriški tyrimai, atliekami Suomijos universitetuose lėmė itin sėkmingų išradimų realizaciją. Šios šiaurės šalies gyventojai išrado evakuacijos įrenginį „Toboggan“, širdies ritmo monitorių, kompiuterių operacinę sistemą „Linux“, pačiūžas, kompiuterinį žaidimą „Angry birds“ ir net SMS žinutes!

Kokybė ir pozityvi aplinka

Dar vienas Suomijos pranašumas – stiprūs tarptautiniai ryšiai. Vis daugiau  programų anglų kalba ir nuolatiniai Suomijos mokslininkų pasirodymai pasaulio mokslo naujienose daro Suomiją pasaulio mokslo centru ne vienoje srityje. Nors studijos Suomijoje nėra lengvos, o studentams keliami aukšti stojimo reikalavimai (pradedant stojimo egzaminu), lengviau pasiekti gerų rezultatų padeda akademinė laisvė, saviraiškos galimybė bei hierarchijos tarp studentų ir dėstytojų nebuvimas.

How Is It Actually to Study in Finland? - 8 IMPORTANT Facts

 

Taikomųjų mokslų universitetas (University of Applied Science)
Taikomųjų mokslų universitetai studentams suteikia ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kuomet universitetuose dėmesys telkiamas daugiau į mokslinę karjerą. Taikomųjų mokslų universitetai gana laisvai nustato savo studijų programų struktūrą ir turinį. Įstojusieji į tokio tipo universitetus turi galimybę tam tikrą laiką mokytis teorijos ir didžiąją laiko dalį įgautas žinias pritaikyti praktikoje.
 
STUDIJŲ RŪŠYS

Bakalauro studijos:

  • Trukmė - 3.5 metai (210 ECTS kreditų);
  • Dėmesys moksliniams tyrimams, teorijos derinimui su praktika;;
  • Dėmesys studentui - itin vertinamas nuomonės reiškimas, idėjų išsakymas ir įgyvendinimas;
  • Baigus Bakalauro studijas Suomijos universitete, toliau galima stoti į Magistro studijas.

Magistro studijos:

  • 2 - 2.5 metų (120 - 150 ECTS kreditų);
  • Orientuojamasi į specializaciją, įgyto bakalauro laipsnio srities žinių gilinimą;
  • Baigus Magistro studijas ir gavus diplomą toliau galima siekti PhD laipsnio arba įsitraukti į darbo rinką.

Bakalauro  studijos

Bakalauro studijos Suomijos taikomųjų mokslų universitetuose dažniausiai trunka 3.5 metų. Dėmesys koncentruojamas į studento rengimą rinkai. Dėl šios priežasties, studentai yra skatinami atrasti dominančią sritį kuo anksčiau ir praktiškai į ją gilintis, atlikti tyrimus, analizuoti. Studijos susideda iš privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų. Pasirenkamieji dalykai leidžia gilintis į sritį, kuri domina ir nereikalauja mokytis dalykų, kurie, tikėtina, jog ateityje nebus pritaikyti. Studijų metu taip pat yra atliekamos oficialios praktikos, o paskutinį pusmetį yra rašomas baigiamasis darbas, kurio metu, gali pristatyti, ką išmokai per visą studijų laikotarpį.

Magistro studijos

Magistro studijos Suomijos universitetuose trunka 2 arba 2.5 metų. Magistro studijas Suomijoje dažniausiai renkasi tie, kurie jau dirba, tačiau nori pagilinti žinias konkrečioje srityje. Magistro studijų metu teorija yra derinama su praktika. Paskutinio pusmečio metu yra rašomas baigiamasis magistro darbas, kuriame pristatoma studijų metu analizuota sritis.

Vertinimo sistema

Suomijoje pripažinta dešimtbalė vertinimo sistema. 10-tukas laikomas aukščiausiu įvertinimu, o 5 – mažiausias teigiamas įvertinimas (gavus jį egzaminas dar išlaikytas).