Pažymių išrašas

Pažymių išrašas yra dokumentas, bylojantis apie tavo išsilavinimą, kol dar neturi brandos atestato.

Jame aukštoji susipažįsta su tuo, kokius dalykus tu mokeisi, bei kokių rezultatų pasiekei. Tai yra oficialus dokumentas, kuris turi būti nuodugniai užpildytas ir patvirtintas mokyklos antspaudu bei atsakingo žmogaus parašu.

Pažymių išrašą būtina užpildyti visiems, stojantiems į bakalauro pakopos studijų programas ir dar neturintiems brandos atestato. Jei atestatą jau turi, išrašą pildyti reikia tik tokiu atveju, jei stoji į vieną iš Danijos universitetų, kuriame reikalaujama tam tikro skaičiaus dalyko valandų, o tų valandų, kurios yra pateiktos atestate, nepakanka (ar reikalingas konkretus valandų skaičius gali sužinoti paspaudęs ant dominančios programos ir pasirinkęs skiltį „Stojimo reikalavimai“).
 

 Pažymių išrašas pdf. formatu        Pažymių išrašas docx. formatu

 

Kokia informacija turi būti pateikta pažymių išraše?

Pateikiame trumpą instrukciją apie tai kokią informaciją jame reikia pateikti, kad kiltų kuo mažiau neaiškumų ir išrašą sėkmingai užpildytum iš pirmo karto:

  • Viršutiniuose languose turi būti pateikta informacija apie tave – pilnas vardas ir pavardė bei gimimo data. Varde ir pavardėje negalima naudoti lietuviškų rašmenų;
  • Žemiau turi būti mokyklos kontaktinė informacija – pavadinimas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Čia taip pat nereikėtų naudoti lietuviškų rašmenų. Neversk mokyklos pavadinimo į anglų kalbą jį reikia pateikti tokį, koks yra;
  • Stulpelyje „dalykai“ būtina pažymėti kokia kalba tavo mokykloje yra mokoma kaip gimtoji, bei kokią antrąją užsienio kalbą tu mokaisi (jei mokaisi). Taip pat ten palikta keletas tuščių langelių, į kuriuos galima įrašyti dalykų, kuriuos tu mokaisi, bet kurie nėra pateikti sąraše, pavadinimus (įrašyk juos ir lietuvių, ir anglų kalba);
  • Kiti keturi stulpeliai yra skirti dalykų valandoms surašyti. Tau reikės pateikti 10, 11 ir 12 klasėje lankytų dalykų akademines valandas atskirai, bendrą visų trijų metų akademinių valandų sumą, bei šią sumą paversti paprastomis (1h=60min) valandomis. Paaiškinimą, kaip akademines valandas paversti paprastomis, rasi žemiau;
  • Du paskutiniai stulpeliai yra skirti pažymiams. Pirmajame stulpelyje reikia pateikti vienuoliktos klasės metinius, o antrajame – dvyliktos klasės pirmo pusmečio pažymius. Jei siunčiant anketą galutiniai pirmo semestro pažymiai dar nėra aiškūs, gali įrašyti signalinius pažymius. Prie pažymių taip pat turi būti pažymėti dalykų lygiai (A, B2 - išplėstinis arba B, B1 - bendrasis);
  • Lapo apačioje turi būti pateikti atsakingo asmens, tvirtinančio dokumentą, vardas, pavardė ir parašas, uždėtas mokyklos antspaudas ir parašyta data tos dienos, kada dokumentas buvo pasirašytas.

Kaip skaičiuojamos valandos?

Kaip ir minėjome, aukštosios nori ne tik akademinių, bet ir astronominių valandų skaičiaus.
Norint teisingai susiskaičiuoti valandas, reikia naudoti šią formulę:

Akademinių valandų (dalyko pamokų) skaičius x 45 / 60 = astronominių valandų skaičius

Akademinių valandų skaičius yra lygus tavo pamokų skaičiui. Kiek pamokų konkretaus dalyko kiekvienoje klasėje tu išklausei, turėtų žinoti mokyklos administracijoje arba raštinėje.
Skaičiuodamas dvyliktos klasės valandas tu turi pateikti visų metų valandas, net jeigu mokslo metai dar nesibaigė. Aukštosios nori matyti kiek valandų tu būsi išklausęs baigęs mokyklą, o ne kiek valandų išklausei iki to momento, kol užpildei pažymių išrašą.
Jei Tau dar kiek neaišku, kaip skaičiuojamos valandos, patariame peržiūrėti prie pažymių išrašo formos esančius aiškinamuosius lapus. Juose yra pateiktas pavyzdinis valandų skaičiavimo modelis, kuris padės geriau suprasti kaip tiksliai suskaičiuoti dalykų valandas.

Ką daryti, jei mokykloje atsisako pildyti Kastu išrašą?

Kartais nutinka, kad mokykloje atsisakoma dėti atspaudą ant mūsų pateikto išrašo. Tokiu atveju gali palikti jiems Kastu išrašą kaip pavyzdį, pagal kurį mokyklos raštinėje turėtų būti parengtas panašus dokumentas. Svarbiausia, kad mokyklos parengtas išrašas būtų anglų kalba, o jame pateikta informacija – tokia pat kaip Kastu išraše.