Reikalingi dokumentai

Pateikiame reikalingų dokumentų sąrašus skirtingų pakopų studijoms:

Bakalauro studijos
 • Asmens dokumentas (gali būti pasas arba ID kortelė) – pageidautina, kad iki jo galiojimo termino pabaigos būtų likę bent 2 metai.
 • Jau baigusiems mokyklą - Brandos atestatas ir brandos atestato priedas. Jei stojimo procesą pradedi dar besimokydamas dvyliktoje klasėje, atestatą ir jo priedą reikės atsiųsti kai tik jį gausi. Kuo greičiau šis dokumentas bus atsiųstas, tuo greičiau gausi galutinį priėmimą patvirtinantį laišką (kai kuriais atvejais taip pat reikalingas ir atestato bei jo priedo vertimas).
 • Dar nebaigusiems mokyklos - Pažymių išrašas. Jame turi būti pateiktos per paskutinius trejus metus tavo išklausytų dalykų valandos, 11 klasės metiniai pažymiai bei 12 klasės pirmo pusmečio pažymiai.
 • Motyvacinis laiškas (privalomos ne visoms aukštosioms) – patarimų, kaip rašyti motyvacinį laišką gali rasti čia.
 • Rekomendacija (privaloma stojant į Kiniją) - geriausia, jei rekomendacija bus parašyta žmogaus, pažįstančio tave iš akademinės pusės, tačiau taip pat galima gauti ir darbdavio rekomendaciją. Prie rekomendacijos turi būti pateikti rekomenduojančio žmogaus kontaktiniai duomenys. Rekomendacinio laiško rašymo gaires rasi čia.
 • Papildomi dokumentai (neprivaloma) – liudijantys kokius nors pasiekimus veikloje kuri yra tiesiogiai susijusi su pasirinkta studijų programa (laimėtas konkursas, išklausyti kursai ir t.t.).
Tęstinės (Top-up) studijos
 • Asmens dokumentas (gali būti pasas arba ID kortelė) – pageidautina, kad iki jo galiojimo termino pabaigos būtų likę bent 2 metai.
 • Universitete išklausytų dalykų ECTS kreditų išrašas – jame turi būti pateikti išklausytų dalykų aprašymai, pažymiai ir ECTS kreditai. Universitetai dažnai pateikia išrašus dviem kalbomis - gimtąja ir anglų. Jeigu dokumentai parašyti ne anglų kalba, reikia pridėti oficialų jų vertimą.
 • Motyvacinis laiškas – patarimų, kaip rašyti motyvacinį laišką gali rasti čia.
 • Rekomendacija privaloma turėti bent vieną rekomendaciją (išskyrus stojant į Olandiją). Prie rekomendacijos turi būti pateikti rekomenduojančio žmogaus kontaktiniai duomenys. Geriausia, jei rekomendacija bus parašyta žmogaus, pažįstančio tave iš akademinės pusės, tačiau taip pat galima gauti ir darbdavio rekomendaciją. Rekomendacinio laiško rašymo gaires rasi čia.
 • Papildomi dokumentai (neprivaloma) – liudijantys kokius nors pasiekimus veikloje kuri yra tiesiogiai susijusi su pasirinkta studijų programa (laimėtas konkursas, išklausyti kursai ir t.t.).
Magistro studijos
 • Asmens dokumentas (gali būti pasas arba ID kortelė) – pageidautina, kad iki jo galiojimo termino pabaigos būtų likę bent 2 metai.
 • Jau baigusiems studijas - Bakalauro diplomas su priedėliu. Diplomas turi būti išverstas į anglų kalbą, priedėlyje visa informacija jau yra pateikiama dviem kalbomis, todėl jo versti nereikia.
 • Dar nebaigusiems universiteto - išklausytų dalykų ECTS kreditų išrašas – jame turi būti pateikti išklausytų dalykų aprašymai, pažymiai ir ECTS kreditai. Universitetai dažnai pateikia išrašus dviem kalbomis - gimtąja ir anglų. Jeigu dokumentai parašyti ne anglų kalba, reikia pridėti oficialų jų vertimą. ECTS kreditų išrašas reikalingas, kol neturi bakalauro diplomo, kai tik įgyji diplomą, reikia atsiųsti ir jį.
 • Motyvacinis laiškas – patarimų, kaip rašyti motyvacinį laišką gali rasti čia.
 • Rekomendacija – privaloma pateikti dvi rekomendacijas. Prie rekomendacijų turi būti pateikti rekomenduojančio žmogaus kontaktiniai duomenys. Viena rekomendacija privalo būti parašyta žmogaus, pažįstančio tave iš akademinės pusės (dėstytojo), antra gai būti parašyta darbdavio. Rekomendacinio laiško rašymo gaires rasi čia.
 • Gyvenimo aprašymas (CV) – jis būtinai turi būti parašytas anglų kalba.
 • Anglų kalbos testo sertifikatas - išlaikytas IELTS arba TOEF testas
 • Papildomi dokumentai (neprivaloma) – liudijantys kokius nors pasiekimus veikloje kuri yra tiesiogiai susijusi su pasirinkta studijų programa (laimėtas konkursas, išklausyti kursai ir t.t.). 

Svarbu!

 • Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, turi būti kokybiškai nufotografuoti arba nuskenuoti ( turi būti aiškiai įskaitomi).
 • Dokumentai privalo būti pateikti anglų kalba. Jei dokumentas nėra angliškas, jį reikia išversti.
 • Stojantiems į menų programas gali reikėti atsiųsti savo darbų pavyzdžius arba atlikti specialią stojimo užduotį, apie tai būsi informuotas stojimo proceso metu.
 • Gali būti prašoma ir kitų papildomų dokumentų priklausomai nuo universiteto ir studijų programos.