Rekomendacinis laiškas

Rekomendacinis laiškas padeda aukštosios mokyklos atstovams pamatyti kitų žmonių požiūrį į tave. 

Universitetas yra ir bendruomenė, ir mokslo įstaiga, todėl priimant naują studentą, labai svarbu, kokiomis savybėmis jis pasižymi bei kaip jis dalyvauja bendruomenės gyvenime – būtent tokia informacija ir turėtų būti pateikta rekomendaciniame laiške.

 

*Svarbu! Rekomendacinis laiškas yra NEprivalomas stojant į bakalauro studijas Nyderlanduose, Belgijoje, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje. Jis privalomas stojant į bakalauro studijas Kinijoje. Taip pat privalomas stojant į magistrantūros studijas.

 

Čia pateikiame tau trumpus patarimus: kas turėtų būti įtraukta ir ko nereikėtų minėti rekomendaciniame laiške.

Jei nori gauti detalią ir išsamią rekomendacinio laiško instrukciją su rašymo pavyzdžiais el.paštu, registruokis kastu.lt sistemoje ir gausi ją kartu su registracijos patvirtinimu.

Registruokis kastu.lt

 

Kas turi rašyti rekomendacinį laišką?

Geriausia, kad tai būtų žmogus, pažįstantis tave iš akademinės pusės: mokytojas ar dėstytojas. Tačiau prie anketos gali pridėti daugiau nei vieną rekomendaciją (bet ne daugiau nei tris), todėl gali prašyti rekomendacijos ir iš darbdavio ar organizacijos, kuriai priklausai, vadovo. Rekomendacijos tau negali rašyti draugai ar artimieji, kadangi rekomendaciniame laiške turi atsispindėti neutralus požiūris, kuris yra grįstas darbiniais ar moksliniais, o ne asmeniniais santykiais. Žmogus, rašantis rekomendaciją, turi pakankamai gerai tave pažinoti kaip akademinės (ar kitokios) bendruomenės narį, kad galėtų papasakoti, kaip tu atlieki savo pareigas, kaip bendrauji su kitais kolektyvo nariais bei vadovybe.

Praktiniai patarimai

Rekomendacija turi būti parašyta anglų kalba, taip pat prie rekomendacijos turėtų būti pateikti kontaktiniai, rekomendavusio žmogaus, duomenys.

 

Pateikiame keletą aspektų, kurie turėtų būti paminėti rekomendacijoje:

  • ​Nuomonė apie tavo pasirengimą ir tinkamumą pasirinktai specialybei (demonstruojami tavo interesai susiję su pasirinkta sfera, veikla ir t. t.);
  • Tavo ateities perspektyvos – itin gerai, jei rekomendacinį laišką rašantis žmogus žino tavo ateities planus ir ambicijas, tačiau net jei ir nežino, jis gali paminėti, kokias perspektyvas tavyje mato pats, kokios tavo savybės, jo nuomone, padės tau tapti sėkmingu ateityje;
  • Informacija apie tai, kaip atlieki savo darbus ir užduotis – gali būti paminėta, kad tu esi pareigingas, darbus atlieki laiku, kad gauni gerus pažymius ar kitus įvertinimus ir pan.;
  • Informacija apie tai, kas gali paveikti tavo akademinę veiklą pvz. dažnai sergi arba aktyviai dalyvauji sportinėje veikloje ir praleidi pamokas – aukštoji turėtų būti apie tai informuota. Jeigu tu puikiai susitvarkai su tokiomis aplinkybėmis ir sugebi darbus atlikti susitartu laiku ir neatsilikti nuo grupės – tai taip pat verta paminėti;
  • Informacija apie specialiuosius poreikius, jei tokių yra, bei kaip tavo specifiniai poreikiai buvo išspręsti mokykloje/universitete, kuriame mokaisi dabar;
  • Informacija apie tavo sveikatos būklę gali būti minima tik su tavo sutikimu, tačiau jeigu ji ar koks kitas veiksnys gali paveikti tavo akademinę veiklą ir aktyvumą, rekomenduojama tai paminėti.

Jei nori, kad žmogus tau parašytų rekomendacinį laišką, labai svarbu, kad jis būtų gerai informuotas, todėl skirk laiko su juo pasikalbėti: paaiškink, kokiu tikslu tau reikalingas rekomendacinis laiškas, tiksliai įvardink į kokią specialybę ketini stoti, kad rekomenduojantis žmogus žinotų kam tave rekomenduoja ir galėtų geriau pritaikyti rekomendaciją. Taip pat gali parodyti jam keletą tau patinkančių rekomendacinių laiškų pavyzdžių (pavyzdžius galima rasti internete arba instrukcijoje, kurią gauni prisijungęs prie Kastu sistemos).

Rekomendaciniame laiške kiekybė tikrai nenusveria kokybės, todėl geriau, kad rekomendacijoje būtų paminėta keletas tavo teigiamų savybių, kurios būtų smulkiai ir įtikinamai aprašytos, teigiant jų naudą tavo būsimai veiklai, nei kad laiške būtų išvardyta begalė tavo teigiamų savybių, kurios nėra niekaip pagrįstos, paaiškintos ar iliustruotos pavyzdžiais.