Oxford Online Placement Test

Oxford Online Placement Test yra organizuojamas stojantiems per Kastu į Daniją.

Oxford testas pakankamas stojant į Danijos AP degree studijas. Kokiose aukštojo mokslo įstaigose galioja Oxford testas, rasi skiltyje „Reikalaujami testai“.

  • Testas, stojantiems į Daniją, yra nemokamas. Jo tikslas – patikrinti laikančiojo kalbos žinias ir įsitikinti, kad jos yra pakankamos norint sėkmingai studijuoti užsienyje ir suprasti paskaitų metu teikiamą medžiagą. Į testo laikymą bus pakviesti visi užpildę ir išsiuntę stojimo anketą į Daniją. Testas pirmą kartą organizuojamas vasario mėnesį. Vėliau bus organizuojami papildomi laikymai, priklausomai nuo poreikio.
  • Stojantiems į kitas šalis ir/ar norintiems pasitikrinti savo anglų kalbos žinias, keletą kartu per metus yra organizuojami vieši Oxford anglų kalbos testo laikymai, plačiau čia.


Oxford Online Placement Test susideda iš dviejų dalių ir laikomas internetu:

  1. Klausymo (Listening);
  2. Gramatikos (Use of English).

Testo trukmė – 60 min.
Patariama testui intensyviai ruoštis iš anksto, kadangi geros anglų kalbos žinios yra vienas iš pagrindinių kriterijų norint studijuoti užsienio aukštojoje mokykloje.